Anonim

ThinkFun_LastLetter Poslední dopis od ThinkFun vyzývá hráče, aby tvořivě přemýšleli, a zároveň testoval jejich pravopisné schopnosti. Tato hra určená pro dva a více hráčů ve věku 8 a více let zahrnuje více než 60 grafických karet. Každému hráči je rozdáno pět obrazových karet a krupiér zahraje hru vyhozením jedné karty za hromádku odhazování a vyvoláním slova, které s tímto obrázkem spojuje. Hra pokračuje náhodně s hráči, kteří závodí o vyřazení obrazových karet ze svých rukou, a to tak, že zavolají slovo, které začíná posledním písmenem slova, které předchozí hráč volal. Například, pokud je v laboratoři obrázek vědců a hráč vyvolá „experimenty“, musí další hráč hodit kartu, která inspiruje slovo začínající „s“. Hra pokračuje tímto způsobem, dokud se jeden hráč nezbaví všech svých karet.